Press enter to see results or esc to cancel.

300tube dDrua Yanng   1 July, 2012
 23,462

Repeat youtube mp4: Laib Laus - Cia Koj Mus

Old song from Laib Laus but still a good song :)

Lyrics:
Cia koj mus raws li koj lub siab nyiam
Cia koj mus raws li koj lub siab xav, 
Vim kuv Tsis yog tug koj xaiv tseg
Txawm koj yuav ntxub
Txawm tsis muaj lub suab luag, rau kuv
Los kuv tseem hlub koj
Tsuav tau hlub koj
Los yeej zoo lub siab, tsis thov kom koj los hlub kuv
Koj txhob ntshai, tsam kuv yuav ua rau koj nyuaj siab
Txhob xav ntau, mog nkauj hmoob
Kuv yuav mus, mus zoo li koj siab tsis ua rau koj nyuaj siab
Cia koj mus raws li koj lub siab nyiam 
Cia koj mus raws li koj lub siab xav, vim kuv Tsis yog tug koj xaiv tseg
Txawm tias hais koj yeej yuav mus Tsis hais koj yeej yuav mus Yog koj, xav zoo kuv tsis tu siab, mog nkauj hmoob... (solo)...Koj txhob ntshai, tsam kuv yuav ua rau koj nyuaj siab
Txhob xav ntau, mog nkauj hmoob
Kuv yuav mus, mus zoo li koj siab tsis ua rau koj nyuaj siab
Cia koj mus raws li koj lub siab nyiam 
Cia koj mus raws li koj lub siab xav, vim kuv Tsis yog tug koj xaiv tseg
Txawm tias hais koj yeej yuav mus Tsis hais koj yeej yuav mus Yog koj, xav zoo kuv tsis tu siab,Cia koj mus raws li koj lub siab nyiam 
Cia koj mus raws li koj lub siab xav, vim kuv Tsis yog tug koj xaiv tseg
Txawm tias hais koj yeej yuav mus Tsis hais koj yeej yuav mus Yog koj, xav zoo kuv tsis tu siab, mog nkauj hmoob  Kuv xav kom koj, tsuas ntsib lub neej zoo xwb Kuv yeej paub tias kuv no yeej zoo tsis phim koj, kuv nkag siab Txawm kuv ua dhau cai, thov koj zam txim