Notice: Undefined index: tags in /var/www/vhosts/hmongcam.com/video.hmongcam.com/play.php on line 34
Repeat youtube,loop youtube,download youtube mp3 Hmong State Xov Xwm Ntiaj Teb 11/12/2017

Press enter to see results or esc to cancel.

300tube Hmong State Hmoob Tebchaws   13 November, 2017
 3,735

download youtube mp4 : Hmong State Xov Xwm Ntiaj Teb 11/12/2017

Hmong State los yog Hmoob Tebchaws tsim tawm tshooj YouTube no los ua ib qho kev sib cev ncauj cev lus kom peb haiv Hmoob tus xwm txheej ntiaj teb. Tsis tas li ntawv, yuav qhia kom peb txawj los sib hlub thiab sib fim vim peb raug kev ntxub ntxaug thiab raug txhub muj tsim txom los lawm ntau txheeb ntau pua xyoo. Luag tseem niaj hnub muab peb roj kib peb txhav ua ntuv zus tab sis zoo li peb pheej tseem tsis pom txog li. 

Thov peb Hmoob thoob luaj pua los thooj siab koom ntsws ua ib tsob ib txoog, hais ib los lus koom ib txog kev taug xwb peb thiaj yuav muaj lub neej nrog luag lwm nyeej keeb haiv neeg ua thiab peb thiaj yuav muaj kev huab hom sij mus yam tsis tag tsis kawg.

Ua tsaug!

0.16815590858459